სააპლიკაციო ფორმა

ფოტო (მაღალი ხარისხის) გთხოვთ გამოაგზავნოთ მიმაგრებული ფაილის სახით, ფაილის. დიდი მოცულობის შემთხვევაში დასაშვებია ნებისმიერ ფაილ ჰოსტინგზე ატვირთვა. მაგ: drop box, google drive (public file), allshares.ge.
სურათის ფორმატი (JPG,JPEG,PNG) , მაქსიმალური ზომა 2 MB
მოკლე ინფორმაცია სპექტაკლის შესახებ და ინფორმაცია თეატრის შესახებ