გუნდი

ნინელი ჭანკვეტაძე
ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი

...
თენგიზ ხუხია
ფესტივალის დირექტორი

...
ბექარ ჯუმუტია
კულტურულ-საგანმანათლებლო ფონდი "დღეს" თავმჯდომარე, ფესტივალის ორგანიზატორი

...
შიო აბრახამია
ფესტივალის ადმინისტრატორი, ღონისძიებების მენეჯერი

...
ბადრი ბაგრატიონ-გრუზინსკი
ფესტივალის კონსულტანტი

...
ნათია გოგოჭური
ფესტივალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

...
ნანა თუთბერიძე
ფესტივალის პრეს-ატაშე

...
თეიმურაზ ქავთარაძე
ფესტივალის ფინანსური მენეჯერი

...