გუნდი

ბექარ ჯუმუტია

კულტურულ-საგანმანათლებლო ფონდი "დღეს" თავმჯდომარე, ფესტივალის ორგანიზატორი