გუნდი

შიო აბრახამია

ფესტივალის ადმინისტრატორი, ღონისძიებების მენეჯერი